FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

прием на ученици във втори, трети, четвърти, шести и седми клас

Втори клас за учебната 2024-2025 год.

Учебен план с Разширена подготовка от раздел А - Български език и литература- 1час; Музикален инструмент - китара, перкусии или пиано - 1 час; Солфеж - 1 час

Необходими документи

1. Заявление по образец- изтегли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане / за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика

 Трети клас за учебната 2024-2025 год.

Учебен план с Разширена подготовка от раздел А - Български език и литература-0,5 час; Музикален инструмент- китара, перкусии или пиано; Солфеж - 1 час

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтегли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане /за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика

Четвърти клас за учебната 2024-2025 год.

Учебен план с Разширена подготовка от раздел А - Български език и литература- 0,5 часа; Музикален инструмент- китара, перкусии или пиано; Солфеж - 1час 

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтегли от тук 

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане /за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика

Шести клас за учебната 2024-2025 год.

Учебен план с Разширена подготовка  -  2,5 часа, както следва: Музикален инструмент- китара , перкусии или пиано - 1 час; Солфеж - 1 час; 0,5 часа по избор от следните предмети: Информационни технологии; Физическо възпитание и спорт; Изобразително изкуство;Български език и литература

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтегли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане /за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика

Седми клас за учебната 2024-2025 год.

Учебен план с разширена подготовка - 3 часа, както следва: Музикален инструмент- китара , перкусии или пиано - 1 час; Солфеж - 1 час; 1 час по избор от следните предмети: Информационни технологии; Физическо възпитание и спорт; Изобразително изкуство;Български език и литература

Необходими документи

1. Заявление по образец - изтетли от тук

2. Удостоверение за преместване, издадено от предишното училище

3. Акт за раждане /за сверяване на данни/

4. Медицински документ, удостоверяващ имунизационен календар на ученика