FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Прием на ученици в първи клас

ЗА УЧЕБНАТА 2024 - 2025 ГОДИНА - ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ  Представяне: 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - изтегли от тук

 

106 ОУ "Григорий Цамблак" обявява прием на 1 паралелка (22 ученици) в първи клас. 

 Паралелката е с целодневна организация на учебния ден и разширена подготовка по учебни предмети от раздел А на учебния план, както следва: 

  •  Български език и литература;
  •  Солфеж;
  •  Музикален инструмент (класическа китара и пиано).

 Подаване на заявления за подбор на ученици в I клас за учебната 2024/2025 година -

Заявлвние за записване на ученици - изтегли от тук

Период: от 04.01.2024г. до 31.05.2024г. от 9.00ч. до 17.00ч. в канцеларията на училището

или на e-mail priem.106ou@abv.bg

                                                                  ОПРЕДЕЛЯМ:

I. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС

1. в 106 основно училище "Григирий Цамблак" могат да подават документи за I-ви клас родителите на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2024/2025 година - родени през 2017година.

2. Приемат се следните документи:

  • Акт за раждане на детето - оригинал /задължително за сверяване на данните и се връща на притежателя/
  • Адресна регистрация за постоянен или настоящ адрес на родител/настойник/ или лична карта на родител - оригинал /задължително за сверяване на данните и се връща на притежателя/
  • Заявление от родителя /по образец от училището/

II. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

1. Заявленията се подават от 04.01.2024г. до 31.05.2025г

2. Заявленията се приемат всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа в канцеларията на училището.

3. При подаване на заявление за подбор на ученици за I клас по електронна поща, моля да прикачите необходимите документи, със заличени данни за: ЕГН, номер на документа

 СИСТЕМА за прием  на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Столична община - линк: https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=3399028&b=0 

 ГРАФИК на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2024_2025 год. - изтегли от тук

 НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас за учебната 2024_2025 год. - изтегли от тук

 ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН ЗА ОБХВАТ НА УЧЕНИЦИТЕ НА 106 ОУ "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК" 

бул. Ботевградско шосе - от ул. Бесарабия до N 174б /Източна тангента/;

Източна тангента - от бул. Ботевградско шосе до ул. Летоструй;

ул. Летоструй - от бул. Ботевградско шосе до ул. Рилска обител;

ул. Стоян Попов - от жп. линия до ул. Бесарабия и  Стоян Попов - № 32

ул. Бесарабия - от ул. Стоян Попов до бул. Ботевградско шосе;

ул. Саранци 9Б

ул. Фружин - от №1 №8 №4 и №4а

ул. Иван Добровски - №1б

ул. Станислав Доспевски  - от ул. Княгина Косара до бул. Ботевградско шосе

ул. Саранци - от ул. Летоструй до бул. Ботевградско шосе

ул. Рилска обител - от ул. Летоструй до бул. Ботевградско шосе

ул. Проф. Антон Митов - от ул. Дряновски манастир до ул. д-р Иван Селимински

ул. Поп Грую - от № 5 до бул. Ботевградско шосе

ул. Коньо Войвода - от ул. Григорий Цамблак до ул. Княгиня Косара

ул. Княз Черказки - от ул. Рилска обител до ул. Бесарабия

ул. Елтимир - от ул. Григорий Цамблак до ул. Княгиня Косара

ул. Княгиня Косара - от ул. Баба Тонка до ул. Бесарабия

ул. Йосиф Соколски - от ул. Станислав Доспевски до ул. Иван Добровски

ул. Иван Добровски - от ул. Източна тангента до бул. Ботевградско шосе

ул. Дряновски манастир - от ул. Рилска обител до ул. Източна тангента

ул. Д-р Иван Селемински - от ул. Витиня до ул. Източна тангента

ул. Добромир Стрез - от ул. Бесарабия до ул. Фружин

ул. Григорий Цамблак - от ул. Бесарабия до ул. Летоструй

ул. Ген. Инзов - от бул. Ботевградско шосе до ул. Григорий Цамблак

ул. Ген. Георги Вазов - от бул. Ботевградско шосе до  д-р. Иван Селимински

ул. Витиня - бл. 9 вх А; вхБ; вхВ; вхГ

ул. Баба Тонка - от бул. Ботевградско шосе до ул. Източна тангента

ул. 541 - от ул. Григорий Цамблак до ул. д-р Иван Селимински

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

           1.Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал

           2.Необходими документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства /представят се оригиналите на документите за сверяване, моля запознайте се със следната информация - /изтегли от тук/

           3.Декларация от родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група

           4.Акт за раждане на ученика /за сверяване на данни/.